home

Inici

El BAPP és un centre TECNIO multidisciplinari, orientat al servei en els camps de les ciències de la vida aplicats, amb èmfasi a bioanàlisi, farmacologia i proteòmica.

BAPP – BioAnalysis, Proteomics and Pharmacology en anglès, està format pel Grup de Recerca Clínica en Farmacologia Humana i Neurociències, coordinat pel Dr. Rafael de la Torre (IMIM); el Grup de Bioanàlisi i Serveis Analítics, pel Dr. Jordi Segura (IMIM); i el grup de Proteòmica, pel Dr. David Andreu (UPF). La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una universitat creada l’any 1990, distingida pel Ministeri d’Educació com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI). L’IMIM – Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques és un Institut de Recerca Sanitari acreditat per l’Instituto de Salud Carlos III. El BAPP és un centre TECNIO, marca de la Generalitat que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en recerca aplicada i en transferència tecnològica a Catalunya. TECNIO aglutina els millors Centres Tecnològics i Centres de Recerca de les Universitats catalanes. l’objectiu dels grups que formen part de l’estructura TECNIO és augmentar la transferència de tecnologia des de les universitats a la industria.