• 6_quinesSomos
  • 7_quienesSomos
ignore

Qui som

El BAPP és un grup multidisciplinari, orientat al servei en els camps de les ciències de la vida aplicats, amb èmfasi a bioanàlisi, farmacologia i proteòmica.

Grup de Recerca en Bioanàlisi i Serveis Analítics
(Dr. Jordi Segura)

faci clic aquí clic

El principal objectiu científic del grup d’investigació BioAnalysis, consisteix en la investigació i el desenvolupament de protocols analítics subjectes a estrictes normes de control de qualitat que puguin facilitar la detecció i una millor comprensió de la farmacocinètica/farmacologia dels fàrmacs presents en els fluids biològics. Els components objecte d’estudi són els nous fàrmacs, així com els fàrmacs dels quals els individus, inclosos també els esportistes, solen abusar.

El grup d’investigació està totalment equipat per a portar a terme estudis sobre els components tant d’elevat pes molecular com els de baix pes molecular mitjançant mètodes químics (per exemple, cromatografia gasosa, cromatografia líquida, diferents tipus de espectrometria de masses (GC-MS, HPLC-MS, MS-MS) que inclouen l’accés a MALDI-OF i LC-Q-TOF MS) i mètodes biològics (com immunoanàlisi, ressonància de plasma superficial, electroforesi i focalització isoelèctrica).

El grup d’investigació BioAnalysis forma parteix d’un grup d’investigació conjunta entre el IMIM i la UPF acreditat per la Generalitat de Catalunya i que es titula “Bioanàlisi i Proteòmica”. Així mateix, el grup d’investigació BioAnalysis abriga el Laboratori del Servei Analític que compta amb totes les Acreditacions de Segur de Qualitat necessàries per a portar a terme les seves tasques, (Laboratori acreditat per ENAC amb nº 239/LE485 amb UNE-EN  ISO/IEC 17025:2005, Agència Mundial Antidopatge (AMA), Association of Official Racing Chemists (AORC)). Algunes de les seves principals activitats inclouen el Laboratori Antidopatge, el Programa de Control de Qualitat en la determinació de les drogues d’abús i el desenvolupament de programes informàtics per a la gestió dels laboratoris (IMLIMS).

Grup de Recerca Clínica en Farmacologia Humana i Neurociències
(Dr. Rafael de la Torre)

faci clic aquí clic

El Grup de Recerca Clínica en Farmacologia Humana i Neurociències ( GRCFHIN ) forma part del Programa de Neurociències de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques ) els investigadors principals del qual són els Drs Rafael de la Torre i Magí Farré. La missió del Programa de Neurociències és donar suport a la investigació clínica, que en darrer terme ens ha de permetre tenir una millor comprensió de les malalties mentals i neurodegeneratives i fer aportacions a la seva terapèutica.

El GRCFHIN l’IMIM va iniciar les seves activitats en el Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital del Mar de Barcelona l’any 1979. Aquell any es va crear la primera unitat intrahospitalària de desintoxicació de les addiccions a Espanya. Les àrees d’interès inicials ( i encara actuals) van ser els assajos clínics en Fase I i II de nous fàrmacs, la farmacologia clínica de substàncies psicotròpiques, incloses les drogues d’abús, estudis de susceptibilitat a l’abús de noves substàncies i estudis de metabolisme de fàrmacs. Així doncs el GRCFHIN té una trajectòria de més de 30 anys en l’àrea clínica de les neurociències. El GRCFHIN gestiona la Unitat d’Investigació Clínica de l’IMIM on es realitzen els estudis clínics, així com disposa d’infraestructura de laboratori analític. És un grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (DIUE2009 SGR 718 ), que forma part de la xarxa d’innovació tecnològica (TECNIO, ACC1Ó). Els seus investigadors estan integrats en les xarxes i centres de recerca en xarxa: Xarxa de Trastorns Addictius – RTA (ISCIII – FEDER – FIS – RTA RD06/0001/1009), Plataforma Espanyola d’Assaigs Clínics – CAIBER (ISCIII – FIS – CAIBER CAI08 / 01/ 0024) i Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició – CIBERobn (CB06/03). Investigadors del GRCFHIN són docents a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona en els graus de Biologia Humana i Medicina a les àrees de Farmacologia, Toxicologia i Bioètica.

Proteòmica CRG/UPF
(Dr. David Andreu)

faci clic aquí clic

El nostre grup de recerca, amb una extensa dedicació i experiència en química i aplicacions de pèptids bioactius, ha expandit la seva activitat en el camp de la proteòmica des que vàrem arribar a la UPF a l’any 2002. En química de pèptids, tenim especial interès en pèptids antibiòtics i vacunes de pèptids sintètics. En primer lloc, hem dissenyat les estructures de plom amb potents activitats contra bactèries, protozous i fongs. Alguns d’aquests pèptids estan sent avaluats actualment contra els ceps clínics d’ Acinetobacter baumannii i d’altres agents patògens. També estem interessats en la dissecció estructural de proteïnes antimicrobianes de planta complexa (per ex. Thionin, hevin) amb la intenció de desenvolupar versions minimalistes actives. En l’àrea de les vacunes, hem desenvolupat rèpliques sintètiques funcionals dels principals llocs antigènics de virus de malalties de peu i boca que han estat incorporats en diferents presentacions com a vacunes candidates.