• slider01
ignore

Recerca

Grup de Recerca en Bioanàlisi i Serveis Analitics

Les principals àrees d’interès en els projectes d’investigació del grup són les següents:

  • Administració d’oxigen: Components objecte d’estudi: eritropoietina, teràpia gènica, transfusions sanguínies
  • Creixement: Components objecte d’estudi: hormona de creixement, secretagogos de la hormona de creixement, gonadotropina coriònica, esteroides, teràpia gènica i glicoconjugats.
  • Biomarcadors de l’exposició a l’abús de drogues: Components objecte d’estudi: nicotina i alcohol

Grup de Recerca Clínica en Farmacologia Humana i Neurociències

Es realitzen estudis per a determinar els efectes en les persones originats per l’administració d’una o de més d’una droga simultàniament, reproduint la conducta social habitual de consum.

Estudiem els efectes beneficiosos per a la salut humana de certs components de la dieta com els polifenols de l’oli d’oliva, de la soja o del te verd en la prevenció de patologies cardiovasculars o bé en el tractament de les addiccions, patologies neurodegeneratives o aquelles que causen discapacitat intel·lectual.

Les línies de recerca actuals inclouen:

  • Farmacologia Clínica de les drogues d’abús

Avaluació dels efectes farmacològics i toxicològics induïts per les drogues d’abús en consumidors recreacionals amb trastorns d’abús de substàncies (policonsumidors) en dosis úniques o repetides (farmacodinàmia, farmacocinètica, farmacogenètica) o a mig / llarg termini (alteracions en el rendiment cognitiu, prevalença de psicopatologia). Avaluació de noves aproximacions terapèutiques a l’addicció a les drogues d’abús.

  • Trastorns alimentaris i cognició

Interacció de factors ambientals inclosa la dieta amb la salut de l’individu i en particular el seu funcionament neurocognitiu, així com les seves interaccions amb factors sensorials, biològics específics (endocrinològics i genètics), en situacions de risc de patir patologies cardiovasculars o bé en categories extremes de pes (trastorns de la conducta alimentària, obesitat).

  • Malalties genètiques que provoquen discapacitat intel·lectual i neurodegeneratives

Estudi de malalties genètiques (p.e. síndrome de Down, síndrome de l’X Fràgil) i neurodegeneratives (p.e. malaltia d’Alzheimer) que resulten en discapacitat intel·lectual o deteriorament cognitiu. S’avaluen nutracèutics en la terapèutica d’aquestes patologies per millorar el rendiment cognitiu.

Proteòmica CRG/UPF

El Grup de Proteòmica ha desenvolupat projectes, tant interns (UPF, IMIM, PRBB), com col·laboracions externes enfocades, entre d’altres, en les següents àrees:

  • Recerca de receptors per l’activador plasminògen de tipus tissular en les cèl·lules pancreàtiques amb la finalitat de dilucidar els mecanismes de senyalització mitogènica en aquesta proteïna.
  • Caracterització de modificacions post-traduccionals resultants de estrès oxidatiu en amiloïdosi i altres condicions.
  • Identificació de fenotips seleccionats per la sobre expressió de Bcl-xL en cèl·lules de càncer de mama.
  • Identificació de proteïnes característiques dels patrons de resistència de Acinetobacter baumannii, ceps multi-resistents associades a infeccions nosocomials.